Tech

Metale – jak modyfikować ich właściwości?

Metale – surowce z głębi ziemi

Choć na co dzień spotykamy je wielokrotnie w naszym otoczeniu, metale w formie w jakiej są dostępne, są najpierw poddawane wielu procesom, w trakcie których dochodzi do przekształcenia ich poszczególnych elementów. Zanim jednak się to stanie, muszą jednak zostać pozyskane z głębi skorupy ziemskiej w postaci skał lub rud zawierających inne substancje. Dopiero w hutach są z nich wytapiane czyste metale oraz ich stopy. Przetwarzanie surowców w takiej postaci to jedno z głównych rozwiązań, jakie jest stosowane w zakładach przemysłowych. Przekształcanie właściwości metali standardowo obejmuje trzy rodzaje procesów: obróbkę cieplną, plastyczną oraz obróbkę skrawaniem. Zmiany obejmują nie tylko modyfikację wymiaru i kształtu (zmiany fizyczne), ale także samych własności surowców (czyli ich składu chemicznego).

Obróbka termiczna

W obróbce cieplnej metali dochodzi do zmian właściwości danego stopu w stanie stałym. W tym procesie często dodatkowo stosuje się także obróbkę mechaniczną lub chemiczną. Temu procesowi poddawanych jest wiele rodzajów metali, głównie stal, która jest najbardziej plastyczna. Obróbka cieplna to skuteczna metoda pracy w wielu gałęziach przemysłu, gdzie jest wymagana szybka zmiana kształtu i rozmiaru przedmiotów. Przebiega ona kilkuetapowo: do jej elementów zalicza się wyżarzanie, hartowanie, odpuszczanie, ulepszanie cieplne, przesycanie i stabilizowanie. W wyniku tego rodzaju obróbki zwiększa się wytrzymałość materiału, co poprawia wydajność samego produktu i wspomaga kolejne procesy produkcyjne.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sześć + piętnaście =