Na czym polega faktoring?
Biznes Rynek Finanse
Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis

Na czym polega faktoring?

Małe, średnie i duże firmy, szukając możliwości na utrzymanie płynności finansowej oraz zapewnienie kapitału obrotowego na działalność bieżącą czy inwestycje, mogą natrafić na ofertę faktoringu online. To coraz bardziej popularna forma wsparcia finansowego przedsiębiorstwa. Co to jest faktoring? Jak przebiega procedura faktoringu?

Dowiedz się, czym jest faktoring

Według definicji faktoring jest to forma finansowania kontraktów krótkoterminowych odbywająca się za pomocą cesji wierzytelności handlowych na rzecz wyspecjalizowanych firm oferujących usługi faktoringowe lub banków. Brzmi bardzo naukowo, ale w skrócie można powiedzieć, że faktoring obejmuje wykup należności przedsiębiorstwa w celu zapewnienia mu finansowania, zanim zostanie opłacona faktura przez jego kontrahenta. Co ważne, należności przejmowane przez firmę faktoringową muszą być nieprzeterminowane, zatem jeszcze zanim zapadnie data płatności faktury. W faktoringu nie dochodzi do cesji wierzytelności przedawnionych lub dłużnych, niespłaconych w terminie.

Kto bierze udział w faktoringu?

Faktor, faktorant i kontrahent to trzy strony biorące udział w faktoringu. Faktorant jest przedsiębiorstwem korzystającym z usług faktoringu, czyli firmą wystawiającą fakturę kontrahentowi, za którą chce otrzymać płatność od razu od faktora. Faktor to właśnie strona finansująca, oferent usług faktoringu, który skupuje wierzytelności w zamian za otrzymaną prowizje od każdej faktury. Kontrahent, inaczej także dłużnik, to odbiorca faktury od faktoranta, strona zobowiązana do zapłaty za otrzymane usługi czy towary. Zależnie od rodzaju faktoringu kontrahent może być świadomy lub nie, że doszło do cesji jego wierzytelności i faktor podpisał umowę z faktorantem. Kontrahent nie jest stroną umowy faktoringowej, bierze udział w procesie faktoringu pośrednio jako odbiorca faktury. W przypadku faktoringu jawnego musi zgodzić się na cesję wierzytelności, w faktoringu cichym nie jest zaś wymagana nawet jego zgoda.

Dla kogo przeznaczony jest faktoring?

Faktoring kierowany jest zarówno do jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Warunkiem jest działanie na rynku od minimum roku, świadczenie usług dla innych przedsiębiorstw oraz rejestracja w Polsce. Z faktoringu najczęściej korzystają firmy z branży budowlanej, usługowej czy transportowej, zajmujące się produkcją lub dystrybucją dóbr, dla których standardem jest wystawianie faktur o długim terminie spłaty – 30, 60 czy 90 dni.

Jak przebiega proces faktoringu?

Faktoring online zaczyna się od podpisania umowy, na mocy której faktorant ceduje na faktora przelewowe, nieprzeterminowane faktury z odroczonym terminem płatności. Następnie faktor wypłaca faktorantowi całość lub część wartości faktury netto. Dzięki temu otrzymuje on od razu płatność i nie musi czekać do momentu spłaty faktury przez kontrahenta. Ma środki do dyspozycji w ramach kapitału obrotowego. Etapy faktoringu:

 1.   Podpisanie umowy faktoringowej.
 2.   Zrealizowanie usługi przez faktoranta.
 3.   Wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności.
 4.   Wprowadzenie faktury do systemu faktoringu online.
 5.   Ocena scoringowa faktoranta.
 6.   Wydanie decyzji przez faktora dotyczącej finansowania faktury.
 7.   Podjęcie decyzji przez faktoranta, czy chce uzyskać 100% wartości faktury netto, czy tylko jej część.
 8.   Spłata faktury przez faktora.
 9.   W finansowaniu z cesją jawną – opłata faktury przez kontrahenta na konto faktora, w faktoringu z cesją cichą – zapłata faktury przez kontrahenta na konto faktoranta, a następnie uregulowanie zobowiązania faktoranta wobec faktora.
 10.   Faktor pobiera prowizję od udzielonego finansowania.

Warunki faktoringu

Faktoring, zależnie od danej firmy, jest oferowany na pewnych warunkach określonych w umowie. Zawsze wskazywany jest tzw. limit faktoringowy, czyli kwota, do której zobowiązuje się udzielać wsparcia faktor, np. 100 000 zł. Musi też być wskazana waluta finansowania faktury. Nie każda kwota faktury nadaje się do finansowania – minimalnie jest to 200 zł. Jeśli chodzi o terminy płatności, faktorzy oferują zazwyczaj finansowanie faktur z terminem od 7, do 90 dni. Finansowanie może obejmować do 100% wartości netto faktury lub tylko część kwoty należności.

Rodzaje faktoringu

Występuje wiele rodzajów faktoringu, np. wymagalnościowy, eksportowy, pełny, ale do najczęściej wybieranych należy jawny oraz cichy. Faktoring jawny oznacza, że kontrahent jest świadomy zawarcia umowy cesji na wymaganą od niego wierzytelność i udziela zgody na tę cesję. W tym rodzaju faktoringu to kontrahent spłaca fakturę, przelewając środki na specjalne konto faktora pozostającego w stałym kontakcie z kontrahentem. Przed zawarciem umowy o faktoring kontrahenci sprawdzani są m.in. pod kątem ich wiarygodności, gdyż to od nich wymagana będzie spłata faktury. Inaczej wygląda sytuacja w faktoringu cichym, gdzie nie jest potrzebna zgoda kontrahenta. Faktor finansuje fakturę, a jej spłata jest wymagana od faktoranta – gdy na swoje konto otrzyma w terminie środki od kontrahenta, reguluje rachunki z faktorem. Z racji, iż faktoring cichy jest bardziej ryzykowny dla firmy finansującej, jest też droższy niż jawny. Przed zawarciem umowy faktoringowej z cesją cichą sprawdzana jest wiarygodność faktoranta, czyli klienta firmy oferującej faktoring.

Zalety faktoringu

Co daje faktoring online przedsiębiorcom? Do zalet tej usługi finansowej należą:

 • utrzymywanie płynności finansowej firmy poprzez otrzymanie natychmiastowej spłaty wystawionych faktur;
 • wygodne i szybkie formalności – o wiele prostsze niż w przypadku załatwiania kredytu bankowego;
 • elastyczność oferty ze względu na duży wybór rodzajów faktoringu i możliwość finansowania całości lub części kwoty z faktury;
 • zachowanie dobrych relacji biznesowych z kontrahentami przez brak konieczności ponaglania o zapłatę, gdyż środki otrzymuje się od faktora.

Faktoring zabezpiecza firmy przed przykrymi skutkami zatorów płatniczych, jak utrata stabilności finansowej czy nawet upadłość. Pozwala także uzyskać wsparcie finansowe, nawet gdy zdolność kredytowa przedsiębiorstwa nie jest zbyt duża i wyklucza uzyskanie kredytu bankowego.

 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Rekomendowane
Firana – uniwersalne towarzystwo dla domowych okien
Firana – uniwersalne towarzystwo dla domowych okien
Firany są ozdobnikiem okien od wielu pokoleń. Wciąż na czasie, potrafią być wykończeniem każdej aranżacji, oczywiście tylko wtedy jeżeli są […]
Kilka sposobów na upiększenie łazienki
Kilka sposobów na upiększenie łazienki
Nie da się ukryć, że łazienka w każdym domu pełni przede wszystkim funkcję użytkową. To miejsce, o dekoracji którego myśli […]
Jakie podstawowe elementy składają się na budowę książki?
Jakie podstawowe elementy składają się na budowę książki?
Wiele osób czyta książki i to te w papierowej postaci. Jednak niewielu z nas nie zastanawia się, jak taka książka […]
Ostatnie wpisy