Biznes Rynek Finanse

Odszkodowanie – W jakiej formie może być?

Możliwe formy zadośćuczynienia to: naprawienie szkody poprzez przywrócenie poszkodowanego do stanu, w jakim znajdował się przed wyrządzeniem mu krzywdy oraz wypłata kwoty, która jest wystarczająca do zrekompensowania wszystkich poniesionych strat. Gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe lub niepraktyczne, należy przyznać poszkodowanej stronie nagrodę pieniężną. Nagroda taka powinna być zbliżona do kosztów przywrócenia tego, co zostało utracone w wyniku zaniedbania.

Co powinno pokryć odszkodowanie?

Odszkodowanie pokrywa rzeczywiście wyrządzoną szkodę, tj. zmniejszoną wartość lub zniszczone mienie poszkodowanego – oraz koszty następcze poniesione przez tę osobę w związku z jej szkodą. Oprócz rzeczywistego odszkodowania, sąd może przyznać poszkodowanemu restytucję, jeśli ustali, że otrzymałby on dodatkowe korzyści, gdyby nie został poszkodowany – na przykład utracone zarobki z powodu bólu i cierpienia.

Rodzaje odszkodowań

Odszkodowanie umowne to zastrzeżone z góry i uzgodnione w umowie odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego.

Istnieją dwa rodzaje odszkodowania kompensacyjnego:

  • faktyczne – Rekompensuje poszkodowanemu wydatki lub straty, które są realne i policzalne, takie jak rachunki za usługi medyczne, leki i sprzęt rehabilitacyjny; utracone zarobki z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim.
  • ogólne – Szkody niepieniężne, lub „miękkie”, to te, które dotyczą takich rzeczy jak ból i cierpienie, oszpecenie ciała, przyszłe wydatki medyczne – lub utrata zdolności do prowadzenia poprzedniego stylu życia, w tym sportu i rozrywki.

Jeśli interesują Cię odszkodowania Szczecin jest miastem, gdzie możesz zawnioskować o takie.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × jeden =